1. Üldtingimused
  1. Goldsmith Jewellery & Diamonds e-pood müüb juveeli tooteid (edaspidi Tooted).

  2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.goldsmith.store asuva ostukeskkonna (edaspidi e-pood) omaniku OÜ Souchek (edaspidi Müüja) vahel seoses e-poest Toodete ostmisega.

  3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

  4. Müüja andmed: OÜ Souchek, registrikood 10939037.

 1. Hinnad

  1. Kõik e-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

  2. Toote hind kehtib tellimuse esitamise hetkest kuni maksetähtaja möödumiseni. Kui Müüja muudab Toote hinda pärast tellimuse esitamist, kuid enne tellimuse maksetähtaja möödumist, kohustub Klient tasuma tellimuse esitamise ajal kehtinud hinna.

  3. Müüjal on igal ajal õigus muuta e-poes müüdavate Toodete hindu.

  4. Müüja ei vastuta Kliendi asukohariigis tasumisele kuuluvate maksude, maksete ja deklaratsioonide esitamise eest (seal hulgas võimalikud tollimaksud ja -deklaratsioonid).

 1. Tooted
  1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega e-poe programmides.

  2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub, ei ole e-poel võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub e-poe töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 14 päeva jooksul.

  3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

 1. Ostu sooritamine

  1. Klient valib e-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

  2. Tellimuse esitamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

  3. Pärast Toote eest tasumist saadab e-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

  4. Tellimus kinnitatakse, kui Kliendi poolt tasumisele kuuluv summa on jõudnud Müüja arveldusarvele.

  5. Pärast tellimuse kinnitamist on Kliendil võimalik Toode kätte saada posti teel või Müüja juveelipoest, aadressilt Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 11415, Eesti, Ülemiste Keskus esimene korrus, juveelipood Goldsmith.

  6. Tähtajaks tasumata tellimused tühistatakse.

  7. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

  8. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  9. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2 -7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 7 kalendripäeva jooksul.Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
 1. Tarnimine

  1. E-poest saab Tooteid tellida nii Eesti Vabariigi kui välisriigi aadressile.

  2. Sobivaima tarneviisi saab Klient valida ostu sooritamisel. Toote transpordiga kaasnevad kulud kannab Klient, kui Müüja ei sätesta teisiti.

  3. Klient on kohustatud säilitama Toote pakendi, hinnasildi ning turvaelemendi kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni.

  4. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel.

  5. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

  6. Kui kulleri poolt Kliendile üle antud pakk on kahjustatud või avatud, peab Klient sellest koheselt teavitama kullerit ning fikseerima paki kahjustuse või avamise. Kahjustatud või avatud paki võib Klient koheselt kulleriga tagasi saata. Kui klient soovib kahjustatud paki avada, veendumaks Toote seisukorras ja Toote tagastamise vajaduses, või varem avatud paki vastu võtta, vormistavad kuller ja Klient selle kohta kirjaliku teatise, märkides selles nii paki kui Toote silmnähtavad kahjustused, ning allkirjastavad teatise.

  7. Tarnimise käigus kahjustada saanud Tootest või avatud pakist teavitab Klient koheselt Müüjat, saates vastavasisulise e-kirja aadressile store@goldsmith.ee. E-kirjale tuleb lisada fotod, millelt nähtuvad Toote ja paki kahjustused ning Kliendi ja kulleri poolt allkirjastatud teatis paki ja / või Toote kahjustuste kohta.

  8. Rahvusvaheline tellimus antakse kullerile üle hiljemalt tellimuse kinnitamisele järgneva tööpäeva kella 12-ks (CET).

 1. Taganemisõigus

  1. Kliendil on õigus E-poest tellitud toode 14 päeva jooksul tagastada või ümber vahetada samas vääringus muu Toote vastu. Taganemise tähtaeg hakkab kulgema Toote kättesaamisest.

  2. Kui Kliendi poolt ümbervahetatava Toote hind on väiksem, kui Kliendi poolt asemele valitava uue Toote hind, väljastab Müüja hinnavahe kompenseerimiseks Kliendile kinkekaardi. Hinnavahet ei hüvitata sularahas või ülekandega.

  3. Kui Kliendi poolt ümbervahetatava Toote hind on suurem, kui Kliendi poolt asemele valitava uue Toote hind, kohustub Klient hinnavahe koheselt hüvitama.

  4. Taganemiseks on vajalik Kliendil saata Müüja poolt kehtestatud vormis taganemise avaldus e-posti aadressile return@goldsmith.ee

  5. Tagastatav või ümbervahetatav Toote tagastatakse Müüjale samal viisil, mil kaup Kliendile toimetati või Müüja juveelipoodi Goldsmith aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 11415, Eesti, Ülemiste Keskus esimene korrus.

  6. Klient kohustub kauba Müüjale tagastama 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest.

  7. Müüja tagastab Kliendile lepingu alusel saadud tasud hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest, kuid mitte enne, kui tagastatavad Tooted on jõudnud Müüjani ja Müüja on jõudnud veenduda, et tagastatav Toode vastab kõigile nõuetele.

  8. Kliendilt Toote eest saadud tasud tagastatakse samale arveldusarvele, millelt Toodete eest tasuti.

  9. Kui Klient on Toodete eest tasunud kinkekaardiga, väljastatakse Kliendile samas vääringus uus kinkekaart.

  10. Tagastatav või ümbervahetatav Toode ei tohi olla kasutatud, rikutud, määrdunud või muude kasutamisjälgedega. Tootega koos peab Klient tagastama tootepakendi, hinnasildi ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid. Toode loetakse kasutatuks, kui Tootelt on eemaldatud turvamärgis või Toote turvamärgist on kahjustatud.

  11. Toodet ei saa tagastada või vahetada, kui Toode on valmistatud eritellimusel, Tootele on Müüja poolt lisatud graveering või Toodet on muudetud (nt lisatud graveering, vahetatud vääriskivi, muudetud suurust või kinnitust).

  12. Lepingust taganemisel kannab Toote tagastamisega seotud kulud Klient, kui Müüja ei sätesta teisiti.

 1. Pretensioonide esitamise kord

  1. E-poest müüdud Toodetele kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg.

  2. Puuduse ilmnemisel tuleb Müüjat puudustest teavitada hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, saates e-kirja aadressile store@goldsmith.ee.

  3. Kui selgub, et E-poest ostetud Tootel on tootmisdefekt, on Müüja kohustatud Toote asendama või parandama. Kui Toodet ei ole võimalik asendada ega parandada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

  4. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.

  5. Kui Müüjal on põhjust kahelda, kas Tootel ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või on selle põhjustanud Klient, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad.

 1. Vastutus

  1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

  2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

  3. Klient kohustub kasutama e-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

  4. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

 1. Isikuandmete töötlemine

  1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmed on andmed, mida Müüja kogub Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
   – kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel e-poes;
   – e-poe kasutamisel Kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
   – Toote ostmisel e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (Müüja võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)
   – järelmaksutaotluse esitamisel.

  2. Müüja võib koguda ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Andmeid kogutakse eesmärgiga pakkuda Kliendile kasulikumat teavet ja selgitada välja Klientide eelistused.
  3.  Kogutud isikuandmeid kasutatakse, et teavitada Kliente Müüja tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest Toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutatakse ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Müüja avaldada teavet üksikute Klientide kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Müüjale teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.
  4. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
  5. Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
  6. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
  7. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
  8. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
  9. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
  10. Isikuandmeid töötleb OÜ Souchek, 10939037.
 1. Kasutamistingimused ja nende muutmine

  1. Klient nõustub e-poe kasutustingimustega end registreerides või ostu sooritades.

  2. Müügileping Müüja ja Kliendi vahel jõustub alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

  3. Müüja annab endale õiguse muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete hindu ilma ette teatamata. Teade muutuste kohta avaldatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel Kliendile näha olevaid hindu ja muid tingimusi.

  4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest juhul, kui tehnilise vea tõttu oli e-poes kuvatud Toote hind ekslik.

 1. Muud tingimused
  1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

 1. Klienditugi

  1. Klienditoe telefon on +372 51 44 771 (vastab tööpäeviti kell 10:00-17:00) ja aadress: Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 11415, Eesti, Ülemiste Keskus esimene korrus, juveelipood Goldsmith.