1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmed on andmed, mida Müüja kogub Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  – kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel e-poes;
  – e-poe kasutamisel Kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
  – Toote ostmisel e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (Müüja võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)
  – järelmaksutaotluse esitamisel.

 2. Müüja võib koguda ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Andmeid kogutakse eesmärgiga pakkuda Kliendile kasulikumat teavet ja selgitada välja Klientide eelistused.
 3.  Kogutud isikuandmeid kasutatakse, et teavitada Kliente Müüja tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest Toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutatakse ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Müüja avaldada teavet üksikute Klientide kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Müüjale teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.
 4. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
 5. Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 6. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
 7. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
 8. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
 9. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 10. Isikuandmeid töötleb OÜ Souchek, 10939037.